logo
article

Inkubatsiya markazida dasturchi qizlar klubi tashkil etildi.

Inkubatsiya markazida dasturchi qizlar klubi tashkil etildi. Bu klubda dasturlashga qiziqishi bo'lgan talaba qizlar shug'ullanmoqda. Klubning eng faol a'zolari dasturlash bo'yicha viloyat va xalqaro olimpiadalarda ishtirokchi sifatida saralanib olinadi.